Μείωση διδάκτρων σε Ειδικές Κατηγορίες

Το Μεταπτυχιακό συμβαδίζοντας με τις ανάγκες του σήμερα, τις δυσκολίες της εποχής μας και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών αποφάσισε:

Mείωση των διδάκτρων κατά πεντακόσια (500) ευρώ για τις παρακάτω κατηγορίες μεταπτυχιακών φοιτητών:

α) Φοιτητές/τριες που φοιτούν ταυτόχρονα στο εν λόγω ΠΜΣ και έχουν 1ου βαθμού συγγένειας, είναι αδέρφια, σύζυγοι.

β) Φοιτητές/τριες που είναι μέλη μονογονεικών οικογενειών, ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, πάσχοντες από βαρειές ασθένειες.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας