Ακαδημαϊκό προσωπικό


Καθ. Δημήτριος Μπαντέκας
Διευθυντής ΠΜΣ
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Καθ. Λυκούργος Μαγκαφάς
Πρόεδρος Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Καθ. Ευάγγελος Γαζής
ΕΜΠ - CERN

Καθ. Ευστάθιος Δημητριάδης
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καθ. Βασίλειος Τσιάντος
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Καθ. Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Καθ. Κωνσταντίνος Ταρχανίδης
Τμ. Μηχανικών Πετρελαίου και Μηχανολόγων Μηχανικών

Καθ. Αύγουστος Τσινάκος
Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής

Καθ. Δημήτριος Μαδυτινός
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αν. Καθ. Σπυρίδων Μουρούτσος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Επ. Καθ. Μήττας Νικόλαος
Τμ. Μηχανικών Πετρελαίου και Μηχανολόγων Μηχανικών

Δρ Γεώργιος Παυλίδης
Ερευνητής
Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

Επ. Καθ. Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Επ. Καθ. Ιωάννης Δερμεντζόγλου
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Επ. Καθ. Κωνσταντίνος Καρακουλίδης
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Επ. Καθ. Σωτήριος Παπαντωνόπουλος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Επ. Καθ. Κωνσταντίνος Ποτόλιας
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Επ. Καθ. Ιάκωβος Φαντίδης
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Καθ. Εφαρμογών Παναγιώτης Κόγιας
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Αν. Καθ. Χανιάς Μιχαήλ
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Νικόλαος Βορδός, PhD
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας