Ακαδημαϊκό προσωπικό


Αν. Καθ. Μιχαήλ Χανιάς
Διευθυντής ΠΜΣ
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ.

Καθ. Δημήτριος Μπαντέκας
Πρύτανης ΤΕΙ ΑΜΘ
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ.

Καθ. Λυκούργος Μαγκαφάς
Πρόεδρος Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ.

Καθ. Ευάγγελος Γαζής
ΕΜΠ - CERN

Καθ. Ευστάθιος Δημητριάδης
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καθ. Βασίλειος Τσιάντος
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ.

Καθ. Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Καθ. Κωνσταντίνος Ταρχανίδης
Τμ. Μηχ. Τεχν. Πετρελαίου και Φ.Α. και Μηχανολόγων Μηχ.

Καθ. Αύγουστος Τσινάκος
Τμ. Μηχ. Πληροφορικής

Καθ. Δημήτριος Μαδυτινός
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καθ. Ελένη Αποστολίδου
Τμ. Μηχ. Τεχν. Πετρελαίου και Φ.Α. και Μηχανολόγων Μηχ.

Αν. Καθ. Σπυρίδων Μουρούτσος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Επ. Καθ. Μήττας Νικόλαος
Τμ. Μηχ. Τεχν. Πετρελαίου και Φ.Α. και Μηχανολόγων Μηχ.

Δρ Γεώργιος Παυλίδης
Ερευνητής
Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"

Επ. Καθ. Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ.

Επ. Καθ. Ιωάννης Δερμεντζόγλου
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ.

Επ. Καθ. Κωνσταντίνος Καρακουλίδης
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ.

Επ. Καθ. Σωτήριος Παπαντωνόπουλος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Επ. Καθ. Κωνσταντίνος Ποτόλιας
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ.

Επ. Καθ. Ιάκωβος Φαντίδης
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ.

Καθ. Εφαρμογών Παναγιώτης Κόγιας
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ.

Νικόλαος Βορδός, PhD
Αν. Καθηγητής