Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ECTS: 30

Οι φοιτητές καλούνται να προβούν σε λεπτομερή έρευνα θέματος που σχετίζεται με τα αντικείμενα του μεταπτυχιακού προγράμματος. Τα θέματα περιλαμβάνουν συνήθως πειραματική έρευνα, ανάλυση δεδομένων, καθώς και σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση γίνεται με δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής διατριβής. Η καλύτερη εργασία ενδέχεται να έχει την ευκαιρία να δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Engineering Science and Technology Review ή αλλού.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Πρόγραμμα μαθημάτων από 25/01 έως 29/01/2021 Κυριακή, 24 Ιανουάριος 2021
Πρόγραμμα μαθημάτων από 18/01 έως 22/01/2021 Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2021
Πρόγραμμα μαθημάτων από 14/12 έως 18/12/2020 Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος 2020

Τι λένε οι φοιτητές μας