Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ECTS: 30

Οι φοιτητές καλούνται να προβούν σε λεπτομερή έρευνα θέματος που σχετίζεται με τα αντικείμενα του μεταπτυχιακού προγράμματος. Τα θέματα περιλαμβάνουν συνήθως πειραματική έρευνα, ανάλυση δεδομένων, καθώς και σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση γίνεται με δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής διατριβής. Η καλύτερη εργασία ενδέχεται να έχει την ευκαιρία να δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Engineering Science and Technology Review ή αλλού.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Θέματα Διπλωματικων Εργασιών 2019 Τρίτη, 05 Νοέμβριος 2019
Επανίδρυση ΠΜΣ Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019

Τι λένε οι φοιτητές μας