Στρατηγική Διαχείριση Καινοτομίας και Λήψεων Αποφάσεων

ECTS: 6

Στρατηγική Διαχείριση Καινοτομίας

Σκοπός

Το μάθημα έχει ως σκοπό την κατανόηση της στρατηγικής διοίκησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν δεξιότητες εφαρμογής μεθόδων διαχείρισης τεχνολογίας και διαδικασιών καινοτομίας ενισχύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενός οργανισμού, καλλιεργώντας παράλληλα τις ηγετικές τους ικανότητες ώστε να διαχειρίζονται με επιτυχία τις μεθόδους αυτές. Θα γίνει κατανοητή η στρατηγική πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι σύγχρονοι οργανισμοί και η σχέση της ανάπτυξης της τεχνολογίας με το στρατηγικό σχεδιασμό, το μάρκετινγκ, τη χρηματοδότηση, τις λειτουργίες τις επιχείρησης σε όλο τον κύκλο ζωής της τεχνολογίας.

Μαθησιακοί στόχοι

Στα πλαίσια του μαθήματος αναπτύσσονται θέματα που περιλαμβάνουν:

 • Πηγές και πρότυπα καινοτομίας.
 • Στρατηγική Καινοτομίας: Αξιολόγηση και προσδιορισμός των στρατηγικών κατευθύνσεων.
 • Στρατηγικές συνεργασίας και προστασία της καινοτομίας.
 • Οργανωτικές δομές και ομάδες για την υποστήριξη της καινοτομίας.
 • Διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν το ρόλο της υψηλής τεχνολογίας στη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής, καθώς και το ρόλο της τεχνολογικής ανάπτυξης στην κοινωνία γενικότερα.
 • Αξιολογούν τις διοικητικές επιπτώσεις των διαφόρων τύπων των αναδυόμενων τεχνολογιών.
 • Εντοπίζουν τις ευκαιρίες για ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της καινοτομίας.
 • Κατανοούν πώς θα αξιοποιηθεί η αξία από την τεχνολογία.
 • Αξιολογούν τα πλεονεκτήματα των συμφωνιών συνεργασίας με άλλους οργανισμούς.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Στρατηγική Διοίκηση
  α. Στρατηγική τοποθέτηση (περιβάλλον, τις δυνατότητες, το σκοπό, πολιτισμός)
  β. Στρατηγικές επιλογές
  γ. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (διλήμματα Καινοτομίας)
  δ. Εφαρμογή της Στρατηγικής
  ε. Διαχείριση στρατηγικών αλλαγών
 • Καινοτομία
  α. Στρατηγική Καινοτομίας
  β. Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
  γ. Καινοτομία: Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αξιολόγησης και Έλεγχος
  δ. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Επιχειρηματικότητα
  α. Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων εγχειρημάτων
  β. Μοντέλα επιχειρηματικότητας
  γ. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Βιβλιογραφία

1. Margaret A. White, Garry D. Bruton, "The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach", Second Edition, South-Western Cengage Learning, USA, pp. 388, 2011.

2. Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington, "Exploring Corporate Strategy", Pearson Education, pp. 622, 2008.

3. Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington, "Fundamentals of Strategy", Prenticehall, pp. 312, 2011.

4. Peter F. Drucker, Peter Ferdinand Drucker, "Innovation and Entrepreneurship", Butterworth-Heinemann, pp. 272, 2007.

5. Dess Gregory, Lumpkin G.T., Eisner, "Strategic Management: Creating Competitive Advantages", McGraw-Hill, N.Y., pp. 501, 2009.

6. Thomas H. Davenport, Marius Leibold, Sven C. Voelpel, "Strategic Management in the Innovation Economy: Strategic Approaches and Tools for Dynamic Innovation Capabilities", Wiley, John & Sons, pp. 441, 2007.


Στρατηγική Διαχείριση Λήψεων Αποφάσεων

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Ατομική εργασία.
 • Ομαδική εργασία.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν σε βάθος έναν άλλο πολύ μοντέρνο τρόπο λήψης αποφάσεων (την ασαφή προσέγγιση) που δεν βασίζεται στον κλασικό τρόπο.
 • Κατασκευάζουν απλά πρότυπα μοντέλα στην την περιοχή της Τεχνολογίας για λήψη αποφάσεων (π.χ. μοντέλα για προτάσεις για ISO).
 • Γνωρίζουν επιστημονικά λογισμικά, όπως το λογισμικό πακέτο Matlab, και να τα χρησιμοποιούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Κατανοήσουν και να αξιολογήσουν πραγματικά ζητήματα ή προβλήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση των ανθρώπων μέσα από μελέτες περιπτώσεων (case studies).
 • Εργαστούν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πρωτοποριακές επιχειρήσεις.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Αναγκαιότητα εισαγωγής της Ασαφούς Λογικής στη Λήψη Απόφασης.
 • Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική.
 • Λήψη απόφασης σε ασαφές περιβάλλον.
 • Λήψη απόφασης με κλασικές μεθόδους και επέκτασης αυτών στην ασαφή περίπτωση (μέθοδος Προμηθέα, μέθοδος Δελφών κ.λπ.).
 • Λήψη απόφασης με την μέθοδο τομής στόχων και περιορισμών, με τη μέθοδο του ασαφούς μέσου όρου, με τη μέθοδο της λήψης απόφασης από πολλούς ειδικούς κ.λπ.
 • Λήψη απόφασης με τη βοήθεια ασαφούς αυτόματου ελέγχου.
 • Λήψη απόφασης με τη βοήθεια προγραμμάτων του MATLAB.
 • Εφαρμογές στον έλεγχο ποιότητας.
 • Εφαρμογές των παραπάνω στην παραγωγή ISO τόσο ευρωπαϊκού, όσο και ελληνικού.

Βιβλιογραφία

1. Γιώργος Μποτζώρης - Βασίλης Παπαδόπουλος  «Ασαφή Σύνολα - Εφαρμογές στο Σχεδιασμό και στη διαχείρηση έργων Μηχανικού».

2. Fuzzy Decision Making in Modeling and Control By (author): João M. C. Sousa (Technical University of Lisbon, Portugal), Uzay Kaymak (Erasmus University Rotterdam, The Netherlands) World Scientific Series in Robotics and Intelligent Systems: Volume 27.

Journals: a) Fuzzy Optimization and Decision Making (A Journal of Modeling and Computation Under Uncertainty), b) International Journal of Management and Decision Making.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας