Συνεργασία του Μεταπτυχιακού με το Ερευνητικό Κέντρο CERN της Γενεύης και

εγκατάσταση του Υπερυπολογιστικού Συστήματος CERN-GRID-TIER 2 στο ΤΕΙ ΑΜΘ.


Γενικα

Αντικείμενα του Προγράμματος

Καλώς ορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Master in Innovation in Technology & Entrepreneurship - Καινοτομία στην Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα", που διοργανώνεται στην Καβάλα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να παρέχει γνώσεις σε θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης της Καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της Επιχειρηματικότητας, καθώς και στην παροχή προωθημένων γνώσεων σε όλο το φάσμα των νέων τεχνολογιών και τεχνολογιών αιχμής.

Πρόκειται για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που στοχεύει να εκπαιδεύσει αποφοίτους που φιλοδοξούν να γίνουν στελέχη επιχειρήσεων υψηλού επιπέδου ή μελλοντικοί επιχειρηματίες, τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και στον τομέα της διοίκησης. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διάρκειας τριών (3) εξαμήνων αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία, με τη φιλοδοξία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα καθώς και να διευθύνουν καινοτόμες επιχειρήσεις υπό οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και ηθική σκοπιά. Καλύπτει διάφορες πτυχές του αντικειμένου, από τη σύλληψη νέων επιχειρηματικών ιδεών μέχρι την υλοποίησή τους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Το ΠΜΣ είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (βλ. σχετικό ΦΕΚ).

Τροποποίηση ΦΕΚ αναγνώρισης (Τροποποιημένο ΦΕΚ).

 

Ευκαιρίες Καριέρας

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος προσφέρεται πλειάδα επαγγελματικών επιλογών για να επιλέξουν, σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση από την αγορά εργασίας για ικανούς επαγγελματίες που συνδυάζουν διοικητικά αλλά και τεχνικά προσόντα, μαζί με τη γνώση των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών και τεχνολογικών τάσεων. Οι απόφοιτοι μπορούν να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις ή να αναζητήσουν καριέρα σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, όπως ο διοικητικός, ο κατασκευαστικός, ο μελετητικός, η συμβουλευτική των επιχειρήσεων ή ακόμα και να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα.

Επίσης οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στο CERN, δεδομένης και της εγκατάστασης του υπερυπολογιστικού συστήματος GRID-TIER2-CERN στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

 

Υποψηφιότητα - Αιτήσεις

Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν εισήγησης από ειδική επιτροπή επιλογής, η οποία αξιολογεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά του υποψηφίου. Απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ.

 

Διδασκόμενα Μαθήματα

Τα μαθήματα διδάσκονται στα δύο πρώτα εξάμηνα, ενώ στο τρίτο ο μεταπτυχιακός φοιτητής επικεντρώνεται στη συγγραφή της μεταπτυχιακής του διατριβής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διδάσκονται μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Α' εξάμηνο σπουδών καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα στα πεδία της Τεχνολογίας αιχμής στο Β' εξάμηνο σπουδών.

Το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων καλύπτει τόσο γενικά θέματα όσο και εντελώς εξειδικευμένα, όπως π.χ. νανοτεχνολογία, βιοϊατρική τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη κ.ά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να χρησιμοποιούν εργαστήρια με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας όπως TEM, SEM/EDX, SAXS/WAXS κ.ά.

 

Υποτροφίες

Στο ΠΜΣ υπάρχει η δυνατότητα απονομής υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με άριστη επίδοση, καθώς επίσης και λόγω διάφορων άλλων κριτηρίων.

 

Γλωσσα

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική ή/ και η Αγγλική.

 

Διδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται στο ποσό των 4.000 € που καταβάλλεται σε 3 δόσεις των 1.350 €, 1.350 € και 1.300 € στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

Ισχύει μείωση των διδάκτρων κατά πεντακόσια (500) ευρώ για τις παρακάτω κατηγορίες μεταπτυχιακών φοιτητών:

α) Φοιτητές/τριες που φοιτούν ταυτόχρονα στο εν λόγω ΠΜΣ και έχουν 1ου βαθμού συγγένειας, είναι αδέρφια, σύζυγοι.

β) Φοιτητές/τριες που είναι μέλη μονογονεικών οικογενειών, ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι, πάσχοντες από βαρειές ασθένειες.

 

Υποβολη αιτησης

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας (doc-GR) και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail είτε εντύπως μέσω ταχυδρομείου.

 

MSc TIE on Facebook

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Συχνές ερωτήσεις 

MSc visitors

194010

Copyright © 2012 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate