Καλαϊτζή Μαρία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ήταν η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χρόνου που θα διέθετα για μεταπτυχιακές σπουδές. Παρείχε στους φοιτητές ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο σε συνδυασμό με το διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο του κάθε φοιτητή δημιουργούσε το κατάλληλο περιβάλλον για την προώθηση της γνώσης πάνω στην καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας