Λουκάς Δουλάκας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι από το πιο δυνατά του ΤΕΙ ΑΜΘ και με πολύ καλές συνεργασίες. Σωστή δομή και δυνατό πρόγραμμα σπουδών. Καλοί καθηγητές με πολλές γνώσεις στο αντικείμενό τους. Γενικά ένα δυνατό ΠΜΣ που προσφέρει πολλά σε όποιον του δοθεί η ευκαιρία να το παρακολουθήσει! Τέλος, η συνεργασία του με το CERN (Ερευνητικό Κέντρο στη Γενεύη) μας έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες τόσο στην Καβάλα όσο και στη Γενεύη, όπου μας χορηγήθηκε και η αντίστοιχη πιστοποίηση.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας