Νικόλαος Ρουμελιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Το Μεταπτυχιακό με βοήθησε στην αναβάθμισή μου στην Υπηρεσία μου. Το αντικείμενο του ιδιαίτερο και μοναδικό στην Ελλάδα. Δίνει την δυνατότητα στον καθένα να αναπτύξει καλύτερα τις δεξιότητες πάνω στο αντικείμενό του με το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και την υποστήριξη καταρτισμένων καθηγητών. Γενικά, είναι από τα Μεταπτυχιακά που αξίζουν προσοχής από νέους που θέλουν να διαφοροποιήσουν το επίπεδο σπουδών τους.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας