Κωνσταντίνος Αγγέλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

  1. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μού προσέφερε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για παραμονή στο χώρο των επενδύσεων και παράλληλα διείσδυση σε νέους χώρους άντλησης επενδυτικών κεφαλαίων κάνοντας χρήση της "καινοτομίας" σε όλα τα επίπεδα.
  2. Αποτελεί ένα ανώτατου επιπέδου πρόγραμμα σπουδών, που συμβάλλει στη στοχευμένη απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων μέσω του τρίπτυχου: Καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα, άριστα καταρτισμένοι καθηγητές και ετερόκλητο μείγμα φοιτητών προερχομένων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και τομείς ενασχόλησης. Αποκτήθηκαν ουσιαστικές γνώσεις που προσέθεσαν σημαντικά επαγγελματικά εφόδια και οδήγησαν σε προηγμένη γνώση και καινοτόμες ιδέες, προς όφελος του χώρου των επιχειρήσεων στον οποίο δραστηριοποιούμαι, αφού τα σύγχρονα καινοτόμα διδακτικά εργαλεία πάνω στα οποία εκπαιδευτήκαμε να χρησιμοποιούμε από το άριστο διδακτικό προσωπικό της Πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και εξαιρετικής ποιότητας ανθρώπους βρίσκουν εφαρμογή στην επιχειρηματική καθημερινότητα σε όλα τα επίπεδα, από την ανεύρεση πελατών εως την εισαγωγή καινοτομιών στον παραγωγικό τομέα.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας