Ελισάβετ Παπαδοπούλου, Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων

Η ορθή επιλογή των υποψηφίων, το έμπειρο διδακτικό προσωπικό και οι υπεύθυνοι σχεδιασμού και οργάνωσης το καθιστούν ως ένα υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Η συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο CERN αναμφίλεκτα δημιουργεί και προσφέρει νέες ευκαιρίες.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Θέματα Διπλωματικων Εργασιών 2019 Τρίτη, 05 Νοέμβριος 2019
Επανίδρυση ΠΜΣ Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019

Τι λένε οι φοιτητές μας