Ελισάβετ Παπαδοπούλου, Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων

Η ορθή επιλογή των υποψηφίων, το έμπειρο διδακτικό προσωπικό και οι υπεύθυνοι σχεδιασμού και οργάνωσης το καθιστούν ως ένα υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Η συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο CERN αναμφίλεκτα δημιουργεί και προσφέρει νέες ευκαιρίες.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας