Γιάννης Μαλαμίδης, Φυσικός, Τεχνολόγος Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής

  1. Ο φοιτητής εισάγεται για πρώτη φορά, αλλά δυναμικά και περιεκτικά σε γνωστικά πεδία που δεν άγγιξε προηγουμένως είναι πολύ χρήσιμα (στη δική μου περίπτωση: Νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας, Οικονομικά, Στατιστική ανάλυση σε μεγάλα δείγματα με μεγάλο αριθμό παραμέτρων, δημιουργία εφαρμογών Android, προγραμματισμό και σχεδίαση κυκλωμάτων Arduino).
  2. Κάθε φοιτητής έρχεται σε επαφή με άτομα από άλλα επιστημονικά πεδία και συνεργάζεται μαζί τους στα πλαίσια των ομάδων εργασίας. Αυτό οδηγεί σε γνωριμία με διαφορετικά επαγγέλματα και δημιουργεί επίσης ευχάριστα απρόσμενες προσωπικές γνωριμίες και φιλίες. Η μετατροπή των πολλών διαφορετικών ατόμων σε μια "δεμένη" ομάδα είναι εντυπωσιακή και δίνει ώθηση στο ενδιαφέρον και των φοιτητών.
  3. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι πράγματι καλοσχεδιασμένο με ποικιλία θεμάτων και αγγίζει τα ενδιαφέροντα κάθε πτυχιούχου που θα το παρακολουθήσει.
  4. Οι διδάσκοντες καθηγητές προέρχονται από διάφορες Σχολές, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και γνωστικά πεδία και καλά καταρτισμένοι στο αντικείμενο που διδάσκουν.
  5. Η λειτουργία και η τήρηση του ωραρίου των μαθημάτων γίνεται με υποδειγματικό τρόπο, καθώς και η εξέταση στο τέλος κάθε διδακτικού εξαμήνου.
  6. Το προσωπικό και η διεύθυνση του Τμήματος είναι οργανωμένα, φιλικά και πρόθυμα άτομα που υποστηρίζουν τον κάθε φοιτητή σε τυχόν ατομικά προβλήματα που θα εμφανιστούν ώστε να διευκολύνουν την παρακολούθηση των μαθημάτων. Παρόμοια και οι διδάσκοντες, που έχουν πολύ καλή σχέση και επικοινωνία με τους φοιτητές.
  7. Η παρουσία καθηγητών με ξένη κουλτούρα και σπουδές δίνει στο MSc μια διεθνή εμβέλεια και φέρνει σε επαφή τους φοιτητές με το ακαδημαϊκό περιβάλλον και τα δεδομένα που ισχύουν σε άλλες χώρες.
  8. Η τοποθέτηση, χρονικά, των μαθημάτων σε μέρες του Σαββατοκύριακου είναι σωτήρια για τους εργαζόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποτελεί καίριο λόγο για να διαλέξει ένας εργαζόμενος αυτό το ΠΜΣ.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας