Απόστολος Παυλίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που συνδυάζει την παροχή ουσιαστικών γνώσεων, σε πολλά επιστημονικά πεδία από καθηγητές που ο καθένας στο αντικείμενό του έχει να επιδείξει σημαντικό ακαδημαϊκό έργο, με ένα ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που επιτρέπει την παρακολούθησή του από ενδιαφερόμενους που έχουν καθημερινές αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δίνει τα κατάλληλα ερεθίσματα για να ασχοληθείς με την έρευνα και να πειραματιστείς με την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών σε πολλούς τομείς της παραγωγικής διαδικασίας.

Αναγνωρισμένο από επίσημους φορείς, με γραμματειακή υποστήριξη που είναι ιδανικά δίπλα σε κάθε ενδεχόμενη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο φοιτητής του ΠΜΣ.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας