Λαμπρινή Θεολόγου, Δημόσιος Υπάλληλος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρακολούθησα στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με τίτλο «MSc Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα» αποτέλεσε τη συνέχιση των βασικών μου σπουδών στην προαγωγή της γνώσης, στην εξειδίκευση του αντικειμένου «Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα» και στην ανάπτυξη της έρευνας.

Με τη λήψη απόφασης του παραπάνω μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο αποτελεί ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών με καταρτισμένους καθηγητές, αποκτήθηκαν οι στοχευόμενες γνώσεις οι οποίες συνάδουν με τα γενικότερα προσωπικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά μου σχέδια.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας