Λένα Φιλιππούση, Φυσικός

Η επιστήμη και η τεχνολογία θεωρούνται η προέλευση της καινοτομίας, αφού αποτελούν πηγές προέλευσης γνώσης. Όμως, οι ιδέες δεν είναι εφαρμόσιμες, αν δεν βρεθεί το κατάλληλο επιχειρηματικό σχήμα που θα τις προωθήσει. Όλες αυτές οι διασυνδέσεις αποτυπώνονται στο λεγόμενο τρίγωνο της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία/επιχειρηματικότητα).

Το μεταπτυχιακό λοιπόν παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις, καθώς δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να συνδυάσουν την έρευνα με την επιχειρηματικότητα.

Τέλος, όλοι οι διδάσκοντες είναι άριστα καταρτισμένοι και εξαιρετικοί επιστήμονες, οι οποίοι καθοδηγούν και βοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση των προβλημάτων τους καθώς και στην υλοποίηση των ιδεών τους.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας