Μη πραγματοποίηση μαθημάτων 26 - 28/10/2018

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και λόγω της εθνικής επετείου δεν θα γίνουν τα μαθήματα 26 - 28/10/2018.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Θέματα Διπλωματικων Εργασιών 2019 Τρίτη, 05 Νοέμβριος 2019
Επανίδρυση ΠΜΣ Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019

Τι λένε οι φοιτητές μας