Επανίδρυση ΠΜΣ

Ενόψει της μετεξέλιξης του ΤΕΙ ΑΜΘ σε Δι.Πα.Ε., αναμένεται η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Για το λόγο αυτό θα βγει ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ.

Ο Δ/ντής,
Αν. Καθ. Μ. Χανιάς

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας