Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών για τα μαθήματα του Β' εξαμήνου είναι η 30/09/2019.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας