Κατάσταση υποψηφίων για συνέντευξη στις 06/03/2020

Κατάσταση υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα εισαγωγής στο ΠΜΣ "Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών" και καλούνται για συνέντευξη.

Αναλυτικά (pdf).

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας