Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών για τα μαθήματα του Β' εξαμήνου είναι η 30/09/2019.

Επανίδρυση ΠΜΣ

Ενόψει της μετεξέλιξης του ΤΕΙ ΑΜΘ σε Δι.Πα.Ε., αναμένεται η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Για το λόγο αυτό θα βγει ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ.

Ο Δ/ντής,
Αν. Καθ. Μ. Χανιάς

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας