Περισσότερα Άρθρα...

 1. Πρόγραμμα μαθημάτων από 16/11 έως 20/11/2020
 2. Πρόγραμμα μαθημάτων από 09/11 έως 13/11/2020
 3. Πρόγραμμα μαθημάτων από 02/11 έως 06/11/2020
 4. Πρόγραμμα μαθημάτων από 26/10 έως 30/10/2020
 5. Πρόγραμμα μαθημάτων από 19/10 έως 23/10/2020
 6. Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2020
 7. Αναβολή έναρξης των μαθημάτων του ΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο 2019 - 2020
 8. Κατάσταση υποψηφίων για συνέντευξη στις 06/03/2020
 9. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2019-2020
 10. Θέματα Διπλωματικων Εργασιών 2019
 11. Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών
 12. Επανίδρυση ΠΜΣ
 13. Μη πραγματοποίηση μαθημάτων 26 - 28/10/2018
 14. Έναρξη μαθημάτων του ΠΜΣ «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών»
 15. Κατάσταση επιλεχθέντων στο Π.Μ.Σ. «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
 16. Κατάσταση υποψήφιων που πληρούν τα τυπικά προσόντα εισαγωγής στο ΠΜΣ «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών»

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας